skip to Main Content
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Добре дошли на информационния сайт на район "Връбница"

Тук ще намерите всичко, което Ви интересува, свързано с историята, традицията и пулса на съвременната динамика и многообразие на района. Разчитаме и на Вашата активна гражданска позиция, споделена с нас и касаеща обновяването на сайта и развитието на района.

Програми и проекти
Полезни връзки

Новини

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

ОВОС за застрояване с индивидуални жилищни сгради в кв. Толева махала

Прочете още
По традиция в Район „Връбница“ беше отличено първото бебе на 2024г.

Бабинден е много важен празник през вековете за българите. Последните години, той се е трансформирал…

Прочете още
Инвестиционно намерение на Хелфи Пластик – с.Мрамор

Инвестиционно намерение за обект: „Подготовка преди оползотворяване и рециклиране на отпадъци от пластмаса и пластмасови…

Прочете още

Съобщения

ИЗДАВАНЕ НА РР ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ;ТК-ЕВРО ПАРАЛЕЛ-ВРЪБНИЦА,СОФИЯ,ПИ № 68134.2821.882,БУЛ.СЛИВНИЦА № 282
ЗДАВАНЕ НА РР ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,ТК ЮНИЖЕЛ В ПИ №68134.2813.144, БУЛ. ЛОМСКО ШОСЕ, Р-Н ВРЪБНИЦА, ГР. СОФИЯ
Заповед №РВР24-РД56-31/31.01.2024 на Кмета на Район „Връбница“ във връзка със създаване на по – добра организация в търговската дейност на територията на СО – Район „Връбница” по време на Задушница на 09.03.2023г.
Заповед №РВР24-РД56-30/31.01.2024 на Кмета на район „Връбница“ за създаване на по-добра организация при извършване на търговия с мартеници, картички и цветя и др., осъществявана на територията на СО – район „Връбница”
Заповед №САГ23-РА-30-610/14.12.2023 г. за премахване на незаконен строеж: „Постройка на допълващото застрояване с идентификатор 68134.2819.1977.1“ в имот общинска частна собственост

Обявления

Обявление за издадена Заповед №СОА23-РД40-166 от 11.10.2023 г. за отчуждаване на недвижим имот
Заповед за създаване на по – добра организация в търговската дейност на територията на СО – район „Връбница“ по време на Коледните и Новогодишни празници
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140-то СУ „Иван Богоров“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74-то СУ „Гоце Делчев“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146-то ОУ „Патриарх Евтимий“

Услуги

Дейности

Програми и проекти - Топъл обяд

2023-topal-obqd
topal-obqd-vrabnitsa-2023

Препратки

Информационни кампании

info-compaign
Back To Top