skip to Main Content

Дейности по рехабилитация на улици и тротоари на територията на район “Връбница”

362202286_664411215707892_8652067883611566179_n

Продължават дейностите по рехабилитация на улици и тротоари на територията на район “Връбница”.
трамвайна спирка 1838, ул. “Бели Дунав”.
Back To Top