skip to Main Content

Доизграждане на канализационна мрежа в квартал „Обеля“, в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“

357098136_652692136879800_6490937668016303628_n357138067_652692103546470_3162258671250998802_n357352505_652692300213117_5194133346775983407_n357358149_652693270213020_2435101049623638736_n357371143_652692106879803_3848870210757105720_n
Работата по доизграждане канализационна мрежа в квартал „Обеля“, в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, продължава.
Днес кметът на район “Връбница” Младен Младенов инспектира извършените от фирмата изпълнител наземни работи и полагането на първи пласт асфалт на ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“. Ремонтните дейности се извършват по проект.
Продължават дейностите и по изпълнение на другите обществено значими обекти в район „Връбница“.
ℹ️ Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ е с обща стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ, и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
След изпълнението на строителните дейности в кв. „Обеля“ ще бъдат присъединени 856 еквивалент жители към канализационната мрежа. Общата стойност на обекта е 6 809 816,80 лв.
Изграждането на модерна техническа инфраструктура е водещ приоритет на Столична община, с оглед постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.
Back To Top