skip to Main Content

До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

Уважаеми съграждани,

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ – до 28.03.2024г.

Повече информация на следния линк:

https://www.mrrb.bg/bg/do-28-mart-se-uduljava-srokut-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilisten-sgraden-fond-etap-ii/?fbclid=IwAR0Kep-FpGQBqcsoW6jgxdvo2x-64OX14EKGcHrwC_WwYvQcngS5i4RrkgI

Back To Top