skip to Main Content

Заповед №РВР24-РД56-30/31.01.2024 на Кмета на район „Връбница“ за създаване на по-добра организация при извършване на търговия с мартеници, картички и цветя и др., осъществявана на територията на СО – район „Връбница”

Заповед №РВР24-РД56-30/31.01.2024 на Кмета на район „Връбница“ за създаване на по-добра организация при извършване на търговия с мартеници, картички и цветя и др., осъществявана на територията на СО – район „Връбница“

Back To Top