skip to Main Content

Заповед №САГ23-РА-30-518/19.09.2023 г. за премахване на незаконен строеж: „Надстройка, укрепване и основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и търговски обект“

Заповед САГ23-РА-30-518Заповед САГ23-РА-30-518Заповед САГ23-РА-30-518

Back To Top