skip to Main Content

Зелени острови – инициатива на Столична община за разделно събиране на отпадъци от домакинствата

Уважаеми съграждани,

Имате възможност да се включите в инициативата на Столична община за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В избрани междублокови пространства – до бл.102,

срещу бл. 104-105, между бл.108 и бл.109, срещу бл.115-116 и при бл.119, ще бъдат разположени „зе

лени острови“ (клетки), в които ще бъдат поставени съдове за разделно събиране. Клетката ще бъде з

 

аключена и достъп до нея ще имат единствено взелите участие в кампанията домакинства.  На тях ще им бъдат раздадени съдове за разделно събиране, за домашно ползване, в които всяко

домакинство ще разделя битовия си отпадък, а след това ще го изхвърля в определения контейнер, разп

оложен в „зеления остров“.

За поставянето на един такъв „зелен остров“ са необходими 60 бр. домакинства, които да заявят желание за ползване. Тези от Вас, които биха взели участие в инициативата, моля да заявят желанието си на електронен адрес info@vrabnitsa.bg.

В публикацията прилагаме снимки на готов такъв остров, за да добиете представа как ще изглежда.

Контейнерите, които ще бъдат разположени в острова са за: жълт – за хартия, зелен – за стъкло, кафяви – за органичен отпадък (остатъци от храни) и метален – за смесен отпадък.

Back To Top