skip to Main Content

Инвестиционно предложение от Ситигама Парк ЕООД

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води, към складова база с офиси“ в УПИ IV-527, СО- район “Връбница“

Back To Top