skip to Main Content

Инициатива по проект „Benefit As you Save – BAS“.

Уважаеми граждани,

Имате възможност да се включите в програма за стимулиране разделното събиране. Програмата включва изграждане на заграждение тип „Зелен остров“, в който ще бъдат разположени контейнери за разделно събиране (метал, стъкло, хартия), за битов отпадък и за хранителни отпадъци.

Достъп до огражданието ще имат всички домакинства, заявили желание за участие в програмата. Ангажимент на всяко едно ще бъде да постави в дома си индивидуални контейнери за разделно събиране, които ще бъдат раздадени по програмата, да събира и изхвърля отпадъка си разделно в съответните контейнери в заграждението.

За изграждането на едно ограждение са необходими 60 бр. домакинства (живущи в близост до него), които ще заявят ползването му.

Моля, Управителите на етажни собствености (ЕС), които имат желание за включване в програмата, да подадат заявка за участие на електронен адрес: delovodstvo@vrabnitsa.bg до 15.12.2022г. На всяка ЕС, изявила желание за участие, ще бъдат изпратени необходимите документи за попълване.

Back To Top