skip to Main Content

Информационен ден за заинтересованите лица в рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

На 11.07.2023 г. на метростанция „Бели Дунав“, от страната на пазар „Връбница“, бе проведен информационен ден за заинтересованите лица в рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), по който Столична община е партньор.
Проектът цели да подпомогне процеса по оползотворяване на потенциала на покривните пространства в градовете с цел производство на електричество от фотоволтаични инсталации, както и насърчаването и улесняването на инвестициите във фотоволтаични инсталации от местното население, бизнеса и обществените институции.
От началото на 2023 г. в рамките на проект „Слънчеви градове“, чрез използването на безпилотни летателни средства – дронове, бяха заснети покривните пространства на всички сгради на територията на кв. „Обеля“ и част от районна администрация „Връбница“ и част от съседните райони.
Всички заснети сгради са визуализирани на специално разработена платформа, достъпна за гражданите на адрес: https://sofia.solarcities.bg/. На платформата, чрез вписване на точния адрес на имота и маркиране на сградата, може да се получи информация за прогнозното годишно количество енергия, което може да се генерира от соларни панели, монтирани на покривната конструкция на избраната сграда. Информацията може да бъде използвана за изграждането на битови фотоволтаични системи.
Проектът е със срок на изпълнение до м. декември 2023 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия. 359819507_301684148894669_7479117204825201889_n360077936_301684095561341_5567480031044493597_n360082444_301684105561340_4947673487094394851_n
Back To Top