skip to Main Content

Информационен ден по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES)

На 11.07.2023 г. (вторник) от 16:00 до 18:00 ч., на изхода на метростанция „Бели Дунав“ (от страната на пазар „Връбница“), Столична община организира провеждането на информационен ден по проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

3-Прессъобщение-2-ри инфо ден

Back To Top