skip to Main Content

„Компостирай в къщи“ – безплатни компостери за домакинствата

За поредна година Столична община ще раздава безплатни компостери за домакинствата по програма „Компостирай в къщи“. Срокът за подаване на заявления е 20.06.2024г. в деловодството на районната администрация или в двете Кметства – Волуяк и Мрамор. Заявлението е в свободен текст, съдържащо три имена, адрес и телефон за връзка.

Back To Top