skip to Main Content

Констативен акт №1 от 02.11.2022 г. за незаконен строеж: „Навес- дървена конструкция“

Констативен акт №1 от 02.112022 г.

Констативен акт №1 от 02.112022 г.

Back To Top