skip to Main Content

Констативен акт №22-225а от 18.08.2023 г. за незаконен строеж: Едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.2818.4531.1 по КККР

КА 22КА 22КА 22

Back To Top