skip to Main Content

Констативен акт №23-225а от 18.08.2023 г. за незаконен строеж: Пристройка към едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.2818.4531.1 по КККР

КА 23КА 23КА 23

Back To Top