skip to Main Content

Констативен акт №24-225а от 18.08.2023 г. за незаконен строеж: Метална пристройка към едноетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.2818.4531.1 по КККР

КА 24КА 24КА 24

Back To Top