skip to Main Content

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Back To Top