skip to Main Content

Нови тенис маси на спортната площадка в с. Волуяк

374694799_689396836542663_5911738464208981574_n374777401_689387876543559_7423504139755153175_n374770980_689387829876897_84701139164274023_n
Вече са факт новите тенис маси, монтирани на спортната площадка в с. Волуяк. Маса за тенис е поставена и в района на гарата.
Съоръженията са инсталирани в изпълнение на плана за обособяване на пространства за спорт със свободен достъп на район „Връбница“.
Инициативата за популяризиране на масовия спорт и спорта на открито сред подрастващите е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни #МКБППМН, на която кметът на район „Връбница“ е председател.
Предвижда се тя да продължи и в останалите квартали от района, където предстои ремонт на спортните площадки.
Back To Top