skip to Main Content

Обява за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, с. Волуяк – 13,90 кв.м., с предназначение за лекарски кабинет

Обява за Помещение 7, с. Волуяк 13,90 кв

Back To Top