skip to Main Content

Обява за конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, с.Мрамор – 14,40 кв.м., с предназначение кабинет за личен лекар

Обява за Помещение 1, с. Мрамор 14,40 кв.м.

Back To Top