skip to Main Content

Отговор на въпроси от граждани, във връзка с продължаване на разширението на бул. „Ломско шосе“

371132289_686784133470600_1932601352698484650_n
Поради постъпили въпроси от граждани, във връзка с продължаване на разширението на бул. „Ломско шосе“, Ви уведомяваме следното:
БУЛЕВАРД „ЛОМСКО ШОСЕ“ ЩЕ БЪДЕ ЗАВЪРШЕН В ЦЯЛОСТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА.
Район „Връбница“ е предприел всички необходими действия и до края на месец септември очакваме да получим от Направление „Архитектура и градоустройство“ /НАГ/ преработен подробен устройствен план /ПУП/, за участъка от моста ул. „107“ на бул. „Ломско шосе“ до Северна скоростна тангента.
Преработването на плана се наложи, поради предоставяне на терен от държавата на Агенция „Митници“.
След влизането на ПУП в сила, следва да се довърши реконструкцията на бул. „Ломско шосе“ в цялост, което ще приключи още следващата година.
Back To Top