skip to Main Content

Почистване коритото на река Беравица

По програмата, на Столична община, за Планово почистване и осигуряване проводимостта на речните корита, почистихме коритото на река Беравица от ул. „Стефан Дуньов“ до бл. 518 в ж.к. „Връбница“-1.

преди-след 3преди-следпреди-след 2

Back To Top