skip to Main Content

Приключи приемът на документи по Оперативна програма околна среда за подмяна на стари уреди на твърдо гориво

Приключи подаването на документи по Оперативна програма околна среда за подмяна на стари уреди на твърдо гориво. Обхватът на Програмата е ж.к. „Връбница“-1, ж.к. „Връбница“-2, ж.к. „Обеля“-1, ж.к. „Обеля“-2, кв. „Модерно предградие“, кв. „Република“-2, кв. „Толева махала“.

От стартирането на програмата, през 2020г., до настоящия ѝ край, са подадени 205 заявления. Всички, пожелали да подменят стария си уред на твърдо гориво, с екологична алтернатива и отговарящи на условията за кандидатстване, са одобрени.

ПОдмяна

Back To Top