skip to Main Content

Продължава поетапното изграждане на канализационната мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа в кв. „Модерно предградие“

376823822_331924809203936_791698142138015385_n376852287_331924875870596_3617849819106632880_n377503963_331924815870602_6807534600314631992_n377509378_331924812537269_6956296025414034268_n
Продължава поетапното изграждане на канализационната мрежа и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа в кв. „Модерно предградие“.
✅ Вече са изградени главните канализационни колектори и продължаваме с изграждането на вътрешно-кварталната мрежа (изграждане на нови тротоари, асфалтиране на улици и ново улично осветление).
✅ Теренът е разчистен и е изместена електрическата мрежа. Към момента се изгражда ВиК по ул. „Справедливост“ и ул. „367-ма“.
Извършените проверки показват че към момента работният процес върви по график.
Back To Top