skip to Main Content

Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146-то ОУ „Патриарх Евтимий“

Обява 146 ОУ Патриарх Евтимий

Заповед конкурс 146 ОУ Патриарх Евтимий

Конкурсна документация 146 ОУ Патриарх Евтимий

Back To Top