skip to Main Content

Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74-то СУ „Гоце Делчев“

Обява 74 СУ Гоце Делчев

Заповед 74 то СУ Гоце Делчев_compressed

Конкурсна документация 74 СУ Гоце Делчев_compressed

Back To Top