skip to Main Content

Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140-то СУ „Иван Богоров“

Обява 140 то СУ Иван Богоров

Заповед 140 то СУ Иван Богоров_compressed

Конкурсна документация 140 то СУ Иван Богоров_compressed

Back To Top