skip to Main Content

Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 61-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Обява конкурс 61 ОУ

Заповед кмет район Връбница конкурс 61 ОУ

Конкурсна документация 61 ОУ

Back To Top