skip to Main Content

Ремонт на улици в с.Волуяк

Приключиха ремонтните дейности на ул. “Явор” в участаците от ул. „Портокалов цвят“ до ул. „Еделвайс“ и от ул. „Синчец“ до ул. „Еделвайс“ в село Волуяк, СО – район “Връбница”.
Ремонтните работи включваха фрезоване и полагане на нова асфалтова настилка.
След приключването на ремонта, улицата беше изчистена.
Продължават дейностите за подобряване на уличната инфраструктура в района.
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURES
Back To Top