skip to Main Content

Стартиране на първи подучастък от ремонта на северния тротоар на ул. „Зорница“ в с. Волуяк

  363416527_308165254913225_8328683984288092829_n                         363440093_667629038719443_4325125572917869080_n
На 26.07.2023 г., след 9:00 часа, започва ремонт на северния тротоар на ул. „Зорница“ в с. Волуяк – от моста на Селска река при ул. „Завоя“ до центъра на селото.
След много усилия и последователност от страна на администрацията на СО – Район „Връбница“, днес стартирахме първия подучастък от ремонта на северния тротоар на ул. „Зорница“ в с. Волуяк.🚧Първият подучастък е от моста на Селска река при ул. „Завоя“ до ул. „Теменуга“.
✅Молим всички граждани да проявят разбиране и търпение по време на ремонтните дейности.
По време на строителните дейности ще се извърши подмяна на бетоновите бордюри и изграждане на тротоар от бетонови плочи.
Back To Top