skip to Main Content

Създаване на по-добра организация в търговската дейност на територията на СО- Район „Връбница“ по време на мероприятието – събор в с.Волуяк на 27.10.2023г.

Създаване на по-добра организация в търговската дейност на територията на СО- Район „Връбница“ по време на мероприятието – събор в с.Волуяк на 27.10.2023г.

Back To Top