skip to Main Content

Съобщение от Областния управител за участие в оглед във връзка с извършване на въвод във владение на обект: „АМ „Европа“ участък: Модернизация на път I-8 Калотина – п.в. Храбърско от км 42+640.51 до км 45+977.45″, намиращ се в землището на с. Волуяк

съобщение областен управител

Back To Top