skip to Main Content

Удължаване срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община.

Удължаване срокът за записване за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ на Столична община до края на месец април 2023 г. В инициативата, която подкрепя идеи с кауза, право на участие имат младежи на възраст от 15 до 29 г., живеещи на територията на София.

Инициативата е изцяло безплатна, а записването се случва чрез подаване на информационна карта и декларация за съгласие за обработване на лични данни на e-mail – mladi@sofia.bg.

Младите хора ще избират между четири направления с ментори, утвърдени специалисти в различните тематични области:

  • Изкуство и култура – Светлана Ломева, изпълнителен директор на „Асоциация за развитие на София“
  • Опазване на околната среда – Елица Панайотова, координатор на проект „Зелена София“
  • Наука и иновации – Любов Костова, „Европейска нощ на учените“
  • Животни в риск – Светослав Петров, Animal Rescue Sofia

Освен в мотивационни сесии, водени от ментори, участниците в третото издание на

инициативата за първи път ще имат възможността да се включат и в практики, лекции и

представяне на работещи модели в международен мащаб от водещи експерти (Dogs Trust,

FoodObox и др.).

Младежите ще могат да разчитат на професионална менторска подкрепа от създаването на

проектната идея, през реализацията, до нейното отчитане. И още – организационна и логистична подкрепа, както и съдействие за популяризиране на проектите. Академията ще финансира проекти в размер до 5 000 лв., като стимулира работата в екип и

обмяната на опит.

Пълната информация за третото издание на инициативата е публикувана на www.sofia.bg – раздел Спорт и младежки дейности – Академия за ВИЗИОНЕРИ 2023.

Back To Top