skip to Main Content

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Back To Top