skip to Main Content

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Формуляр за окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността началник-отдел „Общинска собственост и жилищно настаняване“

Back To Top