skip to Main Content

Безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци за рециклиране

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви за възможностите за безвъзмездно предаване на площадката на дружество „Кроношпан България“ ЕООД в район Кремиковци, гр. София, на дървесни отпадъци за рециклиране, в случай на генерирани такива от граждани, в т. ч. при извършване на строително-ремонтна дейност, а именно:

  I. Приемат се всякакви неопасни дървесни отпадъци:

  • Дървесни опаковки – палети, касетки, сандъци, барабани и др.
  • Стари мебели – ПДЧ, масив, OSB плочи, ЛПДЧ, Шперплат (без мека мебел, дивани, матраци), не тапицирани дървесни столове, дървени етажерки, маси, бюра, гардероби, легла, дървени врати и др.
  • Дървесина от строителството – греди, дъски, талпи, ламперия, кофражи, дървена дограма, допуска се наличие на свързващи елементи (пирони, болтове и др.)
  •    II. Не се приемат:
  • Мека мебел, дивани и матраци;
  • Дълбочинни третирани с препарати и масла дървесни отпадъци (траверси), плочи с алуминиево покритие и изделия с халогенирани покрития;
  • Чужди включения – прах, всички видове метали, камъни, стъкло, гума, пластмаса, фолио, изолационни материали, стиропор, текстил и др.
  • Опасна отпадна дървесина, замърсена с масла и други нефтопродукти

С оглед осигуряване на по-добра логистика и удобство, е възможно да бъде осигурен контейнер за дървесни отпадъци с размери дължина 7,2 м, широчина 2,4 м, височина 2,4 м, като контейнерът и транспортът на същия са за сметка на „Кроношпан България“ ЕООД.

Лица за контакт и координация:

  1. г-н Даниел Данаилов, тел. 0877/550482З, представител на „Кроношпан България“ ЕООД;
  2. г-жа Нели Йотова, тел. 02/9377-550, главен експерт в дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, Столична община.

 

Back To Top