skip to Main Content

95 години от основаването на НЧ“Св.Ив.Рилски-1922″, с.Мрамор

На 11 май 2017 с празничен концерт на самодейните колективи Народно читалище „Св.Иван Рилски-1922” отбеляза 95г. от основаването си. Жителите на село Мрамор и присъстващите официални гости на концерта станаха съпричастни към творческата атмосфера, всеотдайността и огромния труд положен от всички изпълнители на празничната сцена.
Малко са институциите, създадени в миналия век и запазени до днешния ден. Такава институция е читалището, защото в него в продължение на 161 години е запазен българския дух.
Духът на хилядите хора дарили младост, талант и време, желание за знание, красота и изкуство. Частица от този български дух е запазена и съхранена в продължение на 95 години и в читалище ”Св.Иван Рилски-1922”. Днес читалището пази родолюбивото дело на своите предци и своята богата история, която е съхранила спомена за важни събития и дати, за народни празници и обичаи, за многобройни културни изяви.
Пазейки миналото си, читалището отстоява днешните си постижения и смело гледа напред.

95 години от основаването на НЧ"Св.Ив.Рилски-1922", с.Мрамор
Back To Top