skip to Main Content

Планово почистване на река Какач

Продължава плановото почистване на речните корита на територията на район “Връбница”, включени в Програмата на Столична община за осигуряване проводимостта на речните корита.
Днес започна почистване на участъците: от 50м след бул. „Ломско шосе“ до ул. „А

347634414_3559266081060580_5350403770601208933_n

танас Цветанов“ и от моста на ул. „Тричко Велев“ по течението до пешеходен мост Северен парк.
Екипите работят със специализирана техника за осигуряване проводимостта на р

еката и предотвратяване на аварийни ситуации.

347110543_6503948172957854_2258124447414399308_n347850190_777956320665092_7036909396256489039_n
Back To Top