skip to Main Content
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!

Добре дошли на информационния сайт на район "Връбница"

Тук ще намерите всичко, което Ви интересува, свързано с историята, традицията и пулса на съвременната динамика и многообразие на района. Разчитаме и на Вашата активна гражданска позиция, споделена с нас и касаеща обновяването на сайта и развитието на района.

Програми и проекти
Полезни връзки

Новини

Заповед за пожарна безопасност в горски и полски територии за пожароопасния период на 2024 г.

Заповед за пожарна безопасност в горски и полски територии за пожароопасния период на 2024 г.

Прочете още
Инвестиционно намерение – временен паркинг

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на временен паркинг“ в  ПИ с идентификатори 68134.2808.135 и 68134.2808.2124,…

Прочете още
Инвестиционно намерение от ВМВ ЕООД

Инвестиционно предложение за обект:  „Изграждане на складови сгради, тръбен кладенец, изгребен резервоар и противопожарен резервоар“…

Прочете още

Съобщения

Обявления

Обявление за издадена Заповед №СОА23-РД40-166 от 11.10.2023 г. за отчуждаване на недвижим имот
Заповед за създаване на по – добра организация в търговската дейност на територията на СО – район „Връбница“ по време на Коледните и Новогодишни празници
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 140-то СУ „Иван Богоров“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 74-то СУ „Гоце Делчев“
Процедура на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на часит от имот -публична общинска собственост за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в сградата на 146-то ОУ „Патриарх Евтимий“

Услуги

Дейности

Препратки

Информационни кампании

info-compaign
Back To Top