skip to Main Content
Архив Избори МИ 2023Архив Избори НС 2023Архив Избори НС 2022Архив Преброяване 2021Архив "Парламентарни избори 2021"Архив "Местни избори 2019"Архив "Избори за Европейски парламент 2019"Избори за президент и вицепрезидент на републиката/НСЦентрална избирателна комисияЗаповед за забрана на продажба,сервиране и употреба на алкохолни напиткиЗаповед за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижванетоСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.Заповед за изменение на адрес за гласуване на секция 254620003Места за гласуване ВръбницаГраници на секции ВръбницаЗаповед за агитационни материалиУведомление за консултацииЗаповед за обявяване на местата за избирателните списъци в СО Район"Връбница"
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 07.07.2021Г. /СРЯДА/ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ:

 • ОТ 10.00Ч. ДО 12.30Ч. В СГРАДАТА НА КМ. ВОЛУЯК,  С. ВОЛУЯК, УЛ. „ЗОРНИЦА“ №43;
 • ОТ 10.00Ч. ДО 12.30Ч. В СГРАДАТА НА ХХХ ДКЦ, Ж.К. „ОБЕЛЯ-2“, УЛ. 108;
 • ОТ 13.00 ДО 16.00Ч. В СГРАДАТА НА КМ. МРАМОР, С. МРАМОР, ПЛ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №1;
 • ОТ 13.00 ДО 16.00Ч. В СГРАДАТА НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“, БУЛ. „ХАН КУБРАТ“, БЛ.328, ВХ. Б, ЕТ.1.

ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА В РАМКИТЕ НА ОБЯВЕНОТО ВРЕМЕ.

ОТ СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

E – mail адрес за заявяване на услуга за гласуване с подвижна избирателна секция:

psik.covid@sofia.bg

 • Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за предсрочните избори за НС – 11 юли 2021г.

Приложение №1 – Места за поставяне на агитационни материали

 

 

ВРЪБНИЦА1ДВУСТРАННО ТАБЛОКВ. „ОБЕЛЯ“, УЛ.“1-ВА“, №1, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“
2ДВУСТРАННО ТАБЛОЖ.К. „ОБЕЛЯ-2“ ХХХ-ТО ДКЦ /ПРЕД ВХОДА/
3ДВУСТРАННО ТАБЛОЖ.К. „ВРЪБНИЦА-1“, БЛ.523 /ПРЕД ВХОД А /
4РЕКЛАМНО ТАБЛОЖ.К. „ВРЪБНИЦА-2“ КАЛКАН НА БЛ.636
5РЕКЛАМНА СТЕНАМ. „МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ“, БУЛ. „ЕВРОПА“, №2, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
6РЕКЛАМНА СТЕНАС. ВОЛУЯК, УЛ.“ЗОРНИЦА“ №43
Справка по ЕГН чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Справка по ЕГН чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

На 22 април 2017г. , в училищния двор на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” се проведе конкурс за детска рисунка за учениците от училищата на територията на Район „Връбница” – СО.

В своите художествени интерпретации учениците представят по оригинален начин посланията си за това какво е добро и се провокира отговорно отношение и избягване на рисково поведение.

В студения, но слънчев ден, в двора на училището – домакин, под звуците на любими детски песни малките творци започнаха да създават своите рисунки на асфалт и платно. Материалите за конкурса бяха осигурени от Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. В конкурса участваха над 60 ученика от 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” и от 140 СУ „Иван Богоров”.

Победители в конкурса за рисунка на асфалт станаха учениците от 5в клас на 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Катрин Ивова Павлова и Васил Георгиев, а първото място за рисунка на платно грабна Цветелина Младенова, ученичка от 140СУ „Иван Богоров”.

За наградените участници на първо, второ и трето място е осигурена екскурзия до крепостта Цари Мали град на 13 май 2017г.

Наградите на участниците с поощрителни награди бяха връчени от г-жа Виктория Печева, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Скъпи  приятели,

за поредна година МКБППМН при район „Връбница” като ангажирана в дейностите по превенция на детското асоциално поведение, съгласно утвърден План за превантивна дейност  през 2016 година  обявява   конкурс за творческа изява „Моето послание към българските деца“. Целта ни е да помагаме за развитието на творческия талант на децата и да реализираме ранна превенция на асоциалното поведение на учениците.
Помагайки за усъвършенстването на естетическата култура на децата вярваме, че те стават по-подготвени за света, който ги очаква.

 

За организаторите е важно децата да изпитат радостта от досега с изкуството и неговото предизвикателство. Осъзнатият, макар и малък успех може да повиши тяхната увереност в личната им способност. Това подобрява емоционалното им състояние.

Творбите могат да бъдат в един от следните варианти:

 • за литература – текстово послание в стихотворна или есеистична форма с големина до една страница при шрифт по избор и размер на буквите  10,
 • за  рисунка , придружена от кратък текст /относно идеята на посланието/;
 • приложна творба, придружена от кратък текст/относно идеята на посланието/
  В надпреварата за  творческа изява   право на участие имат ученици от II до VIII  клас от училищата, намиращи се на територията на район „Връбница”.Конкурсът е индивидуален.

Творбите за участие в конкурса се приемат до 5 декември 2016 г. като прикачен файл на следния електронен адрес poli_at77@abv.bg или в сградата на район „Връбница” , ет.3,ст.307 съгласно  регламента на конкурса.Още  за  конкурса вижте ТУК.

№ по редСЕКЦИЯ №БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИАДРЕС
1254620001938Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В – клуб
2254620002946Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119 до вх.В – клуб
3254620003957Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.119, до вх.Д – клуб
4254620004982Ж.к.ОБЕЛЯ-1, бл.121, до вх.В -клуб
5254620005836кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1,  № 26
6254620006887кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1,  № 26
7254620007655кв.ОБЕЛЯ, 62 ОУ ”Христо Ботев”, голяма сграда, ет.1, ул.1,  № 26
8254620008779Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
9254620009772Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
10254620010809Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
11254620011762Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
12254620012763Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
13254620013803Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.1
14254620014881Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
15254620015710Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
16254620016842Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
17254620017730Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
18254620018787Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
19254620019826Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.2
20254620020615Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
21254620021818Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
22254620022901Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
23254620023866Ж.к.ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
24254620024827Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
25254620025781Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
26254620026701Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
27254620027714Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.1, крило Г
28254620028780Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
29254620029725Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
30254620030800Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
31254620031812Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
32254620032497Ж.к.ВРЪБНИЦА-1, 74 СОУ „Гоце Делчев”, ет.2, крило Г
33254620033735Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
34254620034678Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
35254620035802Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
36254620036836Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.1, бул.”Ломско шосе”№186
37254620037736Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
38254620038959Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
39254620039727Ж.к.ВРЪБНИЦА-2, 61 ОУ „Св.Св Кирил и Методий” , ет.2, бул.”Ломско шосе”№186
40254620040909м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
41254620041880м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
42254620042958м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20
43254620043903м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20
44254620044686м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20
45254620045630м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, 70 ОУ„Св. Климент Охридски”, ет.1, ул.”Адам Мицкевич” №10
46254620046884м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20
47254620047862м.МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ,НЧ ”Кирил и Методий”, бул. „Европа” №20
48254620048354кв.”Толева махала”, бул.”Европа”211,ресторант „Бурдуш”
49254620049774с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
50254620050834с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
51254620051812с.ВОЛУЯК, 146 ОУ ”Патриарх Евтимий”, ул.”Зорница” №63
52254620052884с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
53254620053698с.МРАМОР, 175 ОУ ”Васил Левски”, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” №1
54254620054864Ж.к. ОБЕЛЯ-2, 140 СОУ ”Иван Богоров”,ет.3
Общо: 42907
Back To Top