skip to Main Content

Отговорно звено за работа по ЗДОИ:

Отдел „Административно и информационно обслужване“, служба „Деловодство“ е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено решение по конкретно заявление.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават:

  • на място в сградата на СО – район „Връбница“,

София – 1229,

бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх. Б, ет.1,

фронт-офис 102 служба „Деловодство“

  • по пощата на адрес: София – 1229, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, вх. Б
  • по електронен път на ел. адрес: info@vrabnitsa.bg

Телефон за контакт: 02/495-77-41

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. /понеделник до петък/

Такси за предоставяне на информацияИнформационни масиви и ресурси, използвани от СО-район „Връбница“
Back To Top