skip to Main Content

Официалният старт на проект „Европейски  практики за развитие на административния капацитет на район „Връбница” бе даден с работна среща на 14 юли. Проектът се реализира от Фондация „РЕГИОН.БГ” в партньорство с район „Връбница” и Сдружение „Бъдеще в Европа”, с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа – граждански проекти и европейски практики”, 2010. Целта на проекта е чрез прилагане на европейски практики да бъде модернизирана администрацията на район „Връбница” и да се създаде модел за партньорство между районна администрация, НПО и представители на бизнеса.

На  работната среща, посветена на проблемите и близката перспектива за развитие на район „Връбница”, присъстваха повече от тридесет представители на гражданския сектор, бизнеса, Столична община. Дискусията беше открита, делова, на моменти разгорещена, защото се обсъждаха теми, засягащи повечето граждани. Христо Ковачев, председател на Фондация „РЕГИОН.БГ”, представи проекта.

Кметът  на район „Връбница” Младен Младенов разказа за основните теми, по които работи администрацията и за изпълнението на големите инфраструктурни проекти на тяхна територия. Изграждането на участъка от Софийското метро върви с ускорен темп. Завършена е първата част с  колектора от канализацията на кв. „Модерно предградие”, предстои строителство на втората, проектира се и третата част. Изпълнението на този проект се чака повече от 60 години. Пред завършване е първият етап от основния ремонт на моста на Бакърена фабрика, след това започва и вторият етап. Предстои старта на два нови обекта – разширението на бул. „Ломско шосе” и Западната тангента. Мащабното строителство в района променя неговата визия, но в момента създава и затруднения на хората. Стремежът е да се дава редовна информация за хода на строителните работи и да се намаляват усложненията.

Младен Младенов изрази задоволството си от спечеления проект и подкрепата за неговото успешно изпълнение. На въпрос на репортера на Софийски вестник какви ще бъде пряката полза от планираните дейности, той отговори, че очаква позитивното им въздействие за подобряване на управлението и на административното обслужване в район „Връбница” с прилагането на добри европейски практики. Кметът сподели и опита им за справяне с незаконните ромски гета. Решаването на сложния проблем е още в началото, но районната администрация от една година работи системно по него, съвместно със Столична община и с полицията. Всички действия са в рамките на закона и с предварителна информационна кампания. Проявява се внимание и загриженост към семействата, които остават без подслон, като им се предлагат общински жилища. Този подход бе оценен положително от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Особено полезни са взаимодействието и контактите с народните представители Снежана Дукова, Красимир Ципов и Иван Божилов, както и с общинските съветници Таня Георгиева и Калоян Паргов.

Надежда Ангелска, главен координатор на Програма „Европа”, приветства присъстващите от името на Ирина Йорданова, председател на комисията по европейските въпроси и връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет. Н. Ангелска разказа за големия интерес към второто издание на програмата и за очакваните добри резултати от изпълнението на финансираните 28 проекта.

С конструктивно мнение за проблемите на района и общината в дискусията от името на бизнеса се включи Владимир Ненчев, управител на “Владимекс” ООД. Той препоръча изпълнението на проекта на Фондация „РЕГИОН.БГ” и на  партньорите й да се фокусира по основните теми, като например преодоляване на дублираните дейностите, извършвани от Столична община и от районите. Според него повече от услугите на Дирекция “Архитектура и градоустройство” трябва да се пренесат в районите, за да се избегне губенето на време от “разхождането на проектите” между двете инстанции. Г-н Ненчев категорично постави въпросът за повече права и възможности на районните кметове, за адекватен финансов и административен ресурс да решават проблемите на гражданите, които са ги избирали.

Като  представител на 35 семейства от кв. „Връбница”, Георги Георгиев разказа за активното им участие в благоустрояването. Със собствени средства те са прокарали 200 м водопровод и са направили улично осветление. Но за ремонта на тяхната ул. „Атанас Цветанов”, която е в окаяно състояние,  нямат толкова възможности и искат общината да им помогне.

За  доброто взаимодействие с районната  администрация и с кмета Младен Младенов говори Веселин Димитров, председател на Екосдружение “Връбница – Надежда”.

С полезни предложения в разговора се включиха зам.-кметът на район „Връбница” Димитринка Лазарова, Евтим Славков, управител на „Кристал 2000” ООД, Красимира Дудаклиева от Дирекция „Социално подпомагане”, Стефан Евтимов, домоуправител и други участници в работната среща.

Проектът ще приключи през октомври т.г.

evroproekt-1
evroproekt-2
evroproekt-3
Back To Top