skip to Main Content
Административнопроцесуалeн кодексЗакон за администрациятаЗакон за гражданската регистрацияЗакон за достъп до обществена информацияЗакон за местните данъци и таксиИзборен кодексЗакон за местното самоуправление и местната администрацияЗакон за обществените поръчкиЗакон за общинската собственостЗакон за управление на етажната собственостЗакон за устройство на териториятаЗакон за защита на личните данниЗакон за Народната просветаНаредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична общинаНаредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична общинаНаредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична общинаНаредба за определяне на размера на местните данъци
Back To Top