skip to Main Content

Промени в националната програма за енергийна ефективност

На 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет проект на Постановление за изменение…

Прочете още

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и…

Прочете още

ОДОБРЕНИ Методически указания и образци за кандидатстване по Национална програма за енергийна ефективност

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство…

Прочете още

Отговорни лица от район „Връбница“ за контакти и информация по програмата

Отговорни лица от район „Връбница“ за контакти и информация по програмата

Прочете още

Проведени информационни срещи, относно националната програма за енергийна ефективност

Проведени информационни срещи, относно националната програма за енергийна ефективност

Прочете още

Стартира национална програма за енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална…

Прочете още
Back To Top