skip to Main Content

Съобщение

               С Ъ О Б Щ Е Н И Е          Конкурс, обявен със Заповед №…

Прочете още

Обявление за конкурс в отдел ПОКТДС

Oбявление за конкурс за заемане на длъжността „Експерт по сигурността на информационни и комуникационни технологии“…

Прочете още

Обява за конкурс „Главен експерт“ в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“

Главен експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност…

Прочете още

Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността – начарник отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността - начарник отдел "Финансово-счетоводни дейности и…

Прочете още

Формуляр за окончателния резултат на кандидатите за длъжността Главен експерт в отдел „ФСДЧР“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността главен експерт в отдел "ФСДЧР"

Прочете още

Архив - Свободни позиции

Back To Top