skip to Main Content

Обявление за конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност…

Прочете още

Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността – начарник отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Формуляр за окончателните резултати от проведения конкурс за длъжността - начарник отдел "Финансово-счетоводни дейности и…

Прочете още

Формуляр за окончателния резултат на кандидатите за длъжността Главен експерт в отдел „ФСДЧР“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността главен експерт в отдел "ФСДЧР"

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Обявление за конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността началник-отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“

Обявление за конкурс за длъжността началник-отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси"

Прочете още

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Главен експерт „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Главен експерт "Устройство на територията,…

Прочете още

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността Главен експерт в отдел "Устройство на…

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“

Обявление за конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Устройство на територията, геодезия и кадастър"

Прочете още

Обявление за конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Обявление за конкурс за длъжността  главен експерт в отдел "Правно обслужване, контрол на търговската дейност…

Прочете още

Архив - Свободни позиции

Back To Top