skip to Main Content

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен експерт „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Протокол за начина на оценяване на конкурс за длъжността главен експерт „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“

Back To Top