skip to Main Content

Безвъзмездно предаване на дървесни отпадъци за рециклиране

Уважаеми съграждани, Информираме Ви за възможностите за безвъзмездно предаване на площадката на дружество „Кроношпан България“ ЕООД в район Кремиковци, гр. София, на дървесни отпадъци за рециклиране, в случай на генерирани такива от граждани, в т. ч. при извършване на строително-ремонтна…

Инфлуенца по птиците

Уважаеми съграждани, Към началото месец ноември 2023г., по данни от централното управление на БАБХ, в страната има действащи 4 огнища на инфлуенца в страната. Засегнатите ферми са в гр. Дебелец, обл. Велико Търново; с. Мало Конаре и с.Главиница, обл. Пазарджик…

Пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 20.10.2023г. (петък), от 12:30 до 15:30 часа, на паркинга зад сградата на районната администрация, ще бъде позициониран мобилен пункт (последен за тази година) за предаване на опасни отпадъци от домакинствата (бои, лакове, лекарства, живачни…

Back To Top