skip to Main Content

Телефонни номера и дежурни лица на 01.10.2022 г. и 02.10.2022 г., определени със Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура

Телефонни номера и дежурни лица на 01.10.2022 г. и 02.10.2022 г., определени със Заповеди № РД-04-700/09.09.2022 г. и № РД-04-714/15.09.2022 г. на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, за целите на осигуряване на публичност и информираност на гражданите и участниците в изборния процес

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО С цел предоставянето на възможност, избирателите с увредено зрение или затруднение в придвижването да упражнят правото си на глас, със Заповед на кмета на Столична община се осигурява специализиран…

Заповед № СОА22-РД09-1472/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на СО за провеждането на предизборна агитация

Заповед № СОА22-РД09-1472/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на СО за провеждането на предизборна агитация

Заповед № СОА22-РД09-1471/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО

Заповед № СОА22-РД09-1471/26.08.2022 г. на Кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на СО

Заповед № СОА22-РД09-1461/25.08.2022 г. на Кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.

Заповед № СОА22-РД09-1461/25.08.2022 г. на Кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г. 

ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ На интернет адрес:  https://www.grao.bg/elections/ всички граждани могат да направят справка по ЕГН за  номер и адрес на избирателната секция за гласуване. Избирателите могат да изпратят SMS на номер 18429, единен и за трите мобилни…

Back To Top