skip to Main Content

Списък с номерата на избирателните секции и административните адреси попадащи в тях на територията на район „Връбница“

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-……………. от ……………………на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ за предсрочните избори за народни представители за НС…

Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район „Връбница“

част 2 ПРИЛОЖЕНИЕ № 20/24 от Заповед № СОА21-РД09-…………. от ……………………на кмета на Столична община СПИСЪК С АДРЕСИТЕ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ за предсрочните избори за народни представители за НС – 2021 г.

Back To Top