skip to Main Content

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 секции на територията на Столична община за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-489/05.04.2019 г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 секции на територията на Столична община за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г.

Осигуряване на специализиран транспорт за придвижване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден

Осигуряване на специализиран транспорт за придвижване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден

Back To Top